नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

पूनसर्वेक्षण तथा पुन:प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली (अती प्रभावित १४ जिल्लाहरु)

पूनसर्वेक्षण गर्नुपर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली

 1. दोलखा
 2. गोरखा
 3. काभ्रेपलान्चोक
 4. नुवाकोट
 5. ओखलढुंगा
 6. रामेछाप
 7. रसुवा
 8. सिन्धुपाल्चोक

पून:प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली

 1. दोलखा
 2. गोरखा
 3. काभ्रेपलान्चोक
 4. नुवाकोट
 5. ओखलढुंगा
 6. रामेछाप
 7. रसुवा
 8. सिन्धुपाल्चोकNo Image

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU