नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

विज्ञापन

इन्जिनियर पदको विज्ञापनसम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७४-०७-०६)

सूचना  Download PDF

फाराम Download PDF

Syllabus Download PDF

Office Location 
training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU