नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

Reconstruction Update

निजी आवास पुनर्निर्माणको अपडेट (भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाको समेत)  (मिति २०७४/०१/१५ सम्म)  

डाउनलोड

         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Image

Title 4

Image

Title 3

Image

Title 2

Image

Title 1

Contact US


केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई
ललितपुर, नेपाल
फोन : +९७७-०१- ५२६००१७,५२६००७३,५२६००८२
इमेल : info@mofald-clpiu.gov.np

© MOFALD CLPIU