नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

परिचय

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूबाट  क्षति भएका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि  लाभग्राहीसंग अनुदान   सम्झौता गर्ने र अनुदान रकम उपलब्ध गराउने,  स्थानीय सडक  एवं पुल पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य  उदेश्यका   साथ संघीय मामिला तथा  स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन  इकाईको स्थापना भएको हो ! यस इकाईअन्तर्गत दुई ओटा आयोजनाहरू रहेका छन् !

१. भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना र 

२. भूकम्प आपतकालीन सहायता आयोजना 
training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU