नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

सदस्य

1517841299ddg.jpg

Er. Ganesh Raj Osti

(Project Director)

1491211166IMG_0191.JPG

Er. Narayan Prasad Shrestha

(Deputy Project Director - EHRP)

1511169916Amrit Sir.jpg

Er. Amrit Shrestha

(Deputy Project Director-EEAP)
No Image

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU