नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

निजी आवास पुनर्निर्माणको ताजा अपडेट (२०७४/०१/१३ सम्मको), भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाको समेत All Updates

प्रकाशित मिति: बुधबार, १३ बैशाष २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बुधबार, १३ बैशाष २०७४

 Reconstruction Update (Upto 2074/01/13)

Download

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU