नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

मिति २०७३/१२/२७ गतेदेखि भूकम्प कम प्रभावित जिल्लाहरूमा हुन लागेको निजी आवास अनुदान सम्झौताको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २५ चैत्र २०७३ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २५ चैत्र २०७३

मिति २०७३/१२/२७ गतेदेखि भूकम्प कम प्रभावित जिल्लाहरूमा हुन लागेको निजी आवास अनुदान सम्झौताको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू डाउनलोड गर्नुहोस् !

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU