नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण अख्तियारी All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २५ चैत्र २०७३ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २५ चैत्र २०७३

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण अख्तियारी डाउनलोड गर्नुहोस् !

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU