नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा All Updates

प्रकाशित मिति: मंगलबार, १३ चैत्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बुधबार, १४ चैत्र २०७४training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU