नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

७ दिनेMason Training को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, ०२ चैत्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, ०२ चैत्र २०७४training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU