नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

प्राविधिक कर्मचारीहरूको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाउने सम्बन्धमा (श्री महा / उप-महा / नगर / गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) All Updates

प्रकाशित मिति: आईतबार, १४ माघ २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: आईतबार, १४ माघ २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU