नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा (श्री महा / उपमहा / नगर / गाउँ कार्यपालिका कार्यालय, भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) All Updates

प्रकाशित मिति: आईतबार, ३० पुष २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: आईतबार, ३० पुष २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU