नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

निबेदन दर्ता गरिदिने बारे (श्री जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई , सबै) All Updates

प्रकाशित मिति: आईतबार, १९ कार्तिक २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: आईतबार, १९ कार्तिक २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU