नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे (श्री जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सबै) All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, १३ कार्तिक २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, १३ कार्तिक २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU