नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

Notice for Intention of Acceptance (Damage assessment survey of earthquake affected monasteries) All Updates

प्रकाशित मिति: मंगलबार, २४ असोज २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, २४ असोज २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU