नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ( श्री Full Bright Consultancy P. Ltd., Abhiyantra Consulting P. Ltd. & East West Engineering Service P. Ltd. JV) All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, ०२ असोज २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, ०२ असोज २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU