नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

RFP Document for Damage Assessment Survey of Earthquake Affected Monasteries All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, १९ भाद्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, १९ भाद्र २०७४

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-01/2074/75 Download  PDF

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-02/2074/75 Download PDF

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-03/2074/75 Download PDF

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU