नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

RFP Document for Damage Assessment Survey of Earthquake Affected Monasteries All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, १९ भाद्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, १९ भाद्र २०७४

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-01/2074/75 Download  PDF

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-02/2074/75 Download PDF

RFP Document for Package: MoFALD-CLPIU/EMRP/DA-03/2074/75 Download PDF

No Image

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU