नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको "आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी"मा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको प्रस्तुति All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २७ साउन २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २७ साउन २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU