नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी भवनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा All Updates

प्रकाशित मिति: बिहिबार, ०५ साउन २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बिहिबार, ०५ साउन २०७४

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU