नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

Road Construction .....
Progress Review .......
Presentation .....
Orientation ......
Coverage of EHRP .......

सूचना तथा जानकारी

1517841299ddg.jpg

Er. Ganesh Raj Osti

(Project Director)
See More
1491211166IMG_0191.JPG
Er. Narayan Prasad Shrestha
(Deputy Project Director - EHRP)
See More
1511169916Amrit Sir.jpg
Er. Amrit Shrestha
(Deputy Project Director-EEAP)
See More

No Image

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU